miércoles, 1 de junio de 2016

DECLARACIÓ DE LA UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA DAVANT LES ELECCIONS GENERALS DEL 26'J

DECLARACIÓ DE LA UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA DAVANT LES ELECCIONS GENERALS DEL 26'J

Declaració
Donada la impossibilitat de formar govern manifestada per les formacions polítiques amb representació parlamentària després de les eleccions generals del passat 20 de desembre, les urnes s'obriran de nou al vot dels ciutadans, fet davant el qual la USOC vol fer pública la seva posició:

1. Com a organització democràtica, la USOC, tal com ho ha fet i reclamat en cadascun dels comicis electorals celebrats des de 1977, realitza una nova crida als treballadors i treballadores i a la resta d'electorat, a exercir el dret a vot, com tal dret i com a deure ciutadà, respectant escrupolosament la llibertat individual d'opció electoral.
2. La USOC reitera les prioritats que fa tan sols sis mesos proposava a les diverses opcions polítiques incorporar als seus programes electorals, i que en síntesi es relacionen:
• Posar fi a les polítiques d'austeritat i l'aposta per un pla estratègic d'estímul econòmic i de l'ocupació.
• Prioritzar el creixement dels salaris i la recuperació de les condicions laborals i de la feina estable, ple i amb drets.
• La defensa del sistema públic de protecció social, amb pactes d'estat que blindin l'educació sostinguda amb fons públics, la sanitat, les pensions i els serveis públics essencials.
• La distribució equitativa de la riquesa entre tots generada, mitjançant una reforma a fons en matèria fiscal que contempli un just repartiment de les càrregues tributàries, la lluita contra el frau i la corrupció, la planificació i els paradisos fiscals, i que tots paguen segons el que realment perceben.
• La regeneració democràtica del marc polític i sindical, amb sengles reformes de la normativa electoral actual i fixació de mínims anàlegs de representativitat, no constrets exclusivament al bipartidisme i bisindicalisme sinó que siguin reflex de la pluralitat actual de la societat.
3. En el context de la Unió Europea, des de la USOC urgim a la reversió de les polítiques d'austeritat que tant de mal han causat, i la seva substitució per la consecució d'una Europa social i solidària, amb progrés econòmic, social i humà, amb plena ocupació i treball decent. I igualment demanem revertir les polítiques dutes a terme pel que fa al brexit britànic, així com les negociacions dels acords de lliure comerç per tot en tots dos el xantatge polític per a la limitació de drets socials i laborals.
Així mateix, la USOC reclama de les institucions europees el compliment de la legalitat internacional en matèria de refugiats, amb una acollida i tracte humanitari digne de les persones que fugen de la mort i la guerra buscant la protecció internacional.
4. La necessitat que el nou Congrés i Govern donin una solució política als anhels del poble de Catalunya que puguin decidir la relació política amb la resta d'Espanya a través d'una consulta que neixi d'un acord entre els dos governs que pugui donar la paraula a la ciutadania de Catalunya per decidir el futur d'aquesta relació.
5. Finalment, la USOC demana als partits polítics la realització d'una campanya de propostes i no fratricida, que deixi oberta la via de l'acord amb altres opcions electorals per possibilitar la formació d'un Govern des de la pluralitat i mandat de consens que reflecteixi el vot, per al canvi de les polítiques socials, laborals i econòmiques que la USOC espera i desitja que sigui en la línia de les prioritats assenyalades.
Barcelona, 30 de maig del 2016