jueves, 31 de mayo de 2018

La Federación de Industria de USO pretende ser una alternativa real en la planta de General Motors de Figueruelas

La Federación de Industria de USO pretende ser una alternativa real en la planta de General Motors de Figueruelas Home»Nacional»La Federación de Industria de USO pretende ser una alternativa real en la planta de General Motors de Figueruelas Esta mañana, una numerosa delegación de representantes sindicales, procedentes de todos los ámbitos de USO-Aragón, ha llevado a cabo un reparto masivo de propaganda a las puertas de la planta automovilística zaragozana. El objetivo es dar a conocer a la USO, ofrecernos como una herramienta útil para el desarrollo de la acción sindical en la General Motors de Figueruelas, del grupo PSA. “Queremos volver para quedarnos. Los trabajadores del sector automovilístico merecen recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis y la Federación de Industria de USO es la mejor herramienta para conseguirlo, a través de nuestra autonomía e independencia en los procesos de negociación” ha defendido el Secretario de Acción Sindical de la Federación Estatal de Industria, Raúl Montoya. Hay que recordar que el Convenio Colectivo firmado recientemente, contó con el rechazo de la mitad de la plantilla. Rechazo, completamente justificado no solo por su contenido, aumento del tiempo de trabajo, mayor flexibilidad y unos pírricos incrementos salariales, sino también, por la falta de transparencia a la hora de llegar a esos acuerdos, tal y como han manifestado a nuestra organización numerosos trabajadores y trabajadoras. FI-USO, quiere corregir esta tendencia y recuperar la ilusión de la plantilla en un proyecto sindical plural, democrático y participativo. Para ello, se ha diseñado un calendario de acciones que culminará con la celebración de las próximas elecciones sindicales en el último trimestre de este mismo año.

La sección sindical de USO-ELTEC gana en el juzgado la retribución de un variable que afecta a más de 200 trabajadores.

La sección sindical de USO-ELTEC gana en el juzgado la retribución de un variable que afecta a más de 200 trabajadores. Home»Nacional»La sección sindical de USO-ELTEC gana en el juzgado la retribución de un variable que afecta a más de 200 trabajadores. La sección sindical de USO interpuso una demanda contra ELTEC IT SERVICES por su negativa a retribuir el variable contemplado en el acuerdo de reducción salarial. La demanda requería que se abonara el variable, un 25% de la reducción total, en base a que se cumplía el objetivo de que T-Systems tuviera resultados positivos en el ejercicio. Ayer nos llegaba la sentencia, condenando a la empresa a pagar el 25% del variable sustraído de la reducción salarial correspondiente al año 2016, pactada en octubre de 2012, exactamente lo que se estaba reclamando. En la práctica esto quiere decir que el 25% de lo reducido en 2016, tendrá que ser abonado en una paga en el momento en el que se pronuncie el Tribunal Supremo. Lo mismo pasará cuando T-Systems presente sus cuentas relativas al 2017 y sucesivos ejercicios. Ejemplo: Si tienes una Reducción de 200€ mensuales = 2800€ anuales / 14 pagas Te corresponde una paga de VARIABLE equivalente a 700€

jueves, 17 de mayo de 2018

Información laboral del blog de nuestro compañero de Usoc Girona Gabriel Tejada.
http://apuntelaboral.blogspot.com.es/

La USOC guanya les eleccions sindicals a Embotits Monter

La USOC guanya les eleccions sindicals a Embotits Monter


La FIUSOC aconsegueix el ple del Comitè 9 delegats a l’empresa Embotits Monter a (Sant Jaume de Llierca) Girona.
Aquest resultat és fruit del treball de l’equip recentment creat arran de l’Extensió Federal de la FIUSOC a la província de Girona i que es presenten amb el sindicat d’USOC .
Estem segurs que aquest serà només el principi d’un bon treball que anirà donant bons resultats en un futur pròxim, en què les nostres sigles podran donar l’oportunitat d’un canvi sindical a la zona, on la nostra presència no estava consolidada.
La FIUSOC confia en el creixement de delegats/des recolzats per l’equip que no escatima esforços per aconseguir grans resultats.

viernes, 20 de abril de 2018

Acte de constitució de l’extensió federal d’Indústria de USOC a Girona


Acte de constitució de l’extensió federal d’Indústria de USOC a Girona


El dia 18 d’abril s’ha realitzat l’assemblea constitutiva de la Federació d’Indústria de la USOC de Girona amb l’assistència de 60 delegats i delegades 
de les comarques gironines dels diferents sectors industrials per a l’elecció d’un responsable de l’equip d’extensió de la Federació de Indústria de Girona.
Ha obert l’acte el secretari d’organització de la FI-USOC Francisco Ballesta saludant la iniciativa de constituir la federació al territori i agraint l’assistència dels delegats i delegades de les empreses més importants del territori.
Per part de la secretària general de FI-USOC Antonia Rivero ha exposat, que aquesta constitució significa la culminació de la presència de la federació a tot Catalunya acostant així el sindicat als centres de treball i que el nou equip comptarà amb el suport de la federació .
La secretària general d’USOC Maria Recuero ha destacat que amb aquest acte es dona un pas important per consolidar la USOC com a tercer sindicat a Catalunya i suposa una alternativa d’un sindicalisme independent i autònom que està present a tot Catalunya i dona un creixement ferm del projecte sindical de la USOC que serà un referent a les comarques gironines.
Per part de Juanjo Rodríguez s’ha exposat els objectius que es marca el nou equip a Girona i ha presentat a les persones que formaran part de l’equip d’extensió i ha situat que a hores d’ara es compta amb 250 afiliats i afiliades i l’objectiu és doblar l’afiliació en el territori. Es compta amb més de 100 delegats dels sectors industrials, i amb aquest objectiu de creixement en afiliació i representació es vol assegurar una millor defensa dels drets dels treballadors de la indústria.
Ha defensat un sindicalisme de proximitat i ha destacat la importància que cada afiliat pugui exposar lliurement les seves opinions perquè aquestes siguin tingudes en compte per al funcionament del sindicat.
S’ha sotmès a votació la proposta d’equip i objectius i s’ha aprovat per unanimitat dels assistents sent triat Juanjo Rodríguez delegat de l’empresa Nylstar com a responsable de l’equip d’extensió de la FI-USOC de les comarques gironines, amb un equip compost per delegats i delegades de les empreses de Gas Natural, Torres Paper, Sanofi, Puratos, Hutchinson, Nylstar i Armacell entre altres.
Aquesta assemblea suposa un pas decisiu en la consolidació de la USOC a les comarques gironines ja que amb la incorporació d’un nombrós grup de sindicalistes experimentats ha permès fer un salt en la consolidació del sindicat al territori i un avanç del sindicalisme de la USOC com a real alternativa a Catalunya per ocupar un espai sindical que la nostra representació i propostes dels treballadors necessiten.

miércoles, 7 de marzo de 2018

La USOC convoca aturades de dues hores el 8 de març, i concentració a Barcelona als Jardins Rubió i Lluch a les 12 h

La USOC convoca aturades de dues hores el 8 de març, i concentració a Barcelona als Jardins Rubió i Lluch a les 12 h


USOC convoca aturades parcials de dues hores per torn entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda del 8 de Març per protestar per la discriminatòria situació laboral que pateixen les dones al nostre país.
A més convoca una concentració de Barcelona els Jardins Rubió i Lluch (entrant c/ Hospital,56).
Amb aquestes convocatòries, la USOC pretén animar a la participació i la reivindicació dels drets de la dona a la feina. Les seccions sindicals les organitzaran en funció de les seves possibilitats en els diferents centres de treball.
Les aturades volen donar suport a la campanya impulsada des de la Confederació Europea de Sindicats (CES) de promoure la directiva comunitària que millori el sistema de llicències de paternitat retribuïda i de llicències per a les cures familiars.
La USOC fa anys que organitza actes reivindicatius per lluitar per l’equiparació real de la situació de la dona en el món laboral. Aquest any, “ho fem sota el lema ‘Trenquem l’etiqueta de la precarietat femenina’, perquè encara que la precarietat la pateixen molts treballadors, segueix tenint un tint marcadament femení. Des de joves, que accedeixen a llocs més inestables i pitjor remunerats; pateixen en l’edat adulta les retallades de jornada o la discriminació per la maternitat; i tot això deriva en unes pensions un 40% més baixes per les menors cotitzacions durant tota la seva vida laboral”.
Posted in Concentracions / ManifestacionsNotícies and tagged .

jueves, 25 de enero de 2018

LA GARANTÍA JUVENIL, COMO PARCHE AL PROBLEMA DEL DESEMPLEO JUVENIL

LA GARANTÍA JUVENIL, COMO PARCHE AL PROBLEMA DEL DESEMPLEO JUVENIL

Recientemente, el Consejo de Ministros recibió el informe sobre la ejecución de la Garantía Juvenil en España, un informe que, pese a los buenos datos que se muestran en él y que se venden desde el Gobierno, desde la USO consideramos incompleto y abstracto en lo que se refiere a una realidad que lleva casi un lustro golpeando a la sociedad española: el paro juvenil.
En el informe queda reflejado que, desde su implantación en España en 2014, se han inscrito más de un millón de personas jóvenes y que la tasa de empleabilidad de las personas adscritas es del 41%, tanto por cuenta propia como ajena.
Desde 2015, este plan no solo afecta a menores de 25 años como en otros países de la UE, sino que se amplió para jóvenes de hasta 30 años, siempre y cuando la tasa de paro juvenil esté por encima del 20%. Actualmente, la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 35,9%.
Si nos dejamos llevar por los resultados del informe, vemos que desde 2013 el paro juvenil se ha reducido en un 20%. Si tomamos como referencia el cuarto trimestre de 2014, fecha de inicio de aplicación del plan en España, tras la aprobación de la Ley 14 de octubre de 2014, el paro juvenil se ha reducido en un 15%. Es cierto que los datos parecen buenos, pero si nos vamos diez años atrás, justo antes del inicio de la crisis, vemos cómo el paro juvenil ha aumentado casi un 50%, pasando del 18,66% al 35,9%. Con lo cual, pese a la euforia de los datos del plan, todavía queda mucho trabajo por hacer para recuperar índices de desempleo juvenil previos a la crisis.
Parece ser que, tras el tirón de orejas que dio Bruselas a España por el reparto de fondos de la Garantía Juvenil, el Ejecutivo ha hecho los deberes y ha dado cumplimiento al compromiso presupuestario, lo que permitirá que España siga disfrutando de la totalidad de la ayuda asignada para el Plan.
El involucramiento de las diferentes administraciones en la ejecución del Plan de Garantía Juvenil ha hecho posible que las inscripciones al mismo aumenten con el paso de los meses, estando la media de solicitudes en casi 1.000 diarias.
A la vista de los datos del informe, desde Juventud USO vemos con optimismo los resultados del Plan de Garantía Juvenil en España, pero debemos mantenernos alerta para que la ejecución e implicación por parte de todas las administraciones siga siendo impecable. Aun así, alertamos de que la Garantía Juvenil no puede ser el único método para combatir el desempleo juvenil: se deben hacer políticas de empleo juvenil basadas en la empleabilidad de las personas jóvenes, así como en su formación académica y profesional. Los fondos de la Garantía Juvenil deben servir de apoyo a esas políticas de empleo joven, pero no deben de ser la única herramienta para combatir el desempleo juvenil.
Además, pese a la alta empleabilidad del plan, desde la USO echamos en falta que no se detalle la duración de los contratos, remuneración, etc., para poder valorar de una manera más real si se está creando empleo de calidad entre las personas jóvenes a través de este plan o, por el contrario, y tal y como queda reflejado en las estadísticas mensuales de empleo y cotización a la Seguridad Social, el empleo juvenil que se crea es precario.
Por eso, exigimos una mayor transparencia en este tipo de informes y que la valoración realizada hasta el momento, con datos estadísticos buenos, sirva de impulso al Gobierno y a las distintas administraciones para combatir el desempleo juvenil, porque combatiendo el desempleo juvenil, ofertando empleos de calidad, con salarios dignos, estaremos contribuyendo, por un lado, a la erradicación de la pobreza juvenil, y por otro, a garantizar unas cotizaciones a la Seguridad Social que permitan mantener el Estado del Bienestar y unas pensiones dignas de presente y futuro.