jueves, 14 de mayo de 2015

Sobre l'acord salarial acordat entre CCOO-UGT i CEOE-CEPYME USOC ho considera un model caduc i ineficaç

COMUNICAT de PREMSA dirigit a: SECCIÓ d’Economia-Laboral Sant Rafael, 38-42. Baixos. 08001 Barcelona comunicacio@usoc.cat • www.usoc.cat • Contacte : Vicenç Rocosa (telf 618 470 178) Twitter: : twitter.com/usocatalunya • Facebook: facebook.com/usocatalunya Youtube: youtube.com/sindicatusoc Sobre l'acord salarial acordat entre CCOO-UGT i CEOE-CEPYME USOC ho considera un model caduc i ineficaç L'acord salarial anunciat a bombo i platerets, és un acord amb fins més propagandistics que reals en les seves pretensions d'influir en la negociació col·lectiva ja que respon a un model centralitzat de negociació col·lectiva clarament inoperant en la realitat de la negociació col·lectiva fortament descentralitzada i on el protagonisme dels negociadors és fonamental per configurar els convenis col·lectius. El mateix increment salarial se situarà en una banda salarial de fins a un 1% amb la qual cosa els increments poden ser inferiors, sense garantia d'arribar a aquest percentatge, quan els salaris han de recuperar el poder adquisitiu perdut per la crisi. Ja que amb l'excusa de la crisi i sense motiu, hem assistit al intent patronal d'iniciar les negociacions col·lectives amb plantejaments de reducció dels salaris o congelació dels mateixos, fins i tot una vegada tancada la negociació col·lectiva s'ha intentat reobrir la negociació amb despenjaments salarials. El resultat salta a la vista, s'ha reduït la capacitat de compra dels salaris i en conseqüència el consum, aguditzant la crisi. Per això és necessari recuperar les rendes salarials com a forma per estimular el consum i el creixement general de l'economia per generar més ocupació. No és productiu el model de negociació centralitzat adoptat per les patronals i els sindicats majoritaris a través dels acords interconfederals de negociació col·lectiva que han servit per fixar uns límits al creixement dels salaris al nostre país, sense que aquests acords en els aspectes positius que poguessin contenir es garantissin el seu trasllat automàtic als convenis. En la situació actual, la negociació col·lectiva ha de recuperar el protagonisme en l'àmbit de l'empresa i ser l'eix principal i el camp d'actuació de la negociació entre la direcció i els representants dels treballadors. No compartim tampoc, que es comenci a teoritzar que, sobren les eleccions sindicals i que la negociació la facin els sindicats fora de l'àmbit de l'empresa com a mecanisme per afrontar el deteriorament de la imatge dels sindicats. El camí és el contrari, recuperar la negociació col·lectiva i el poder per fixar els salaris, per a la USOC la negociació s'ha de fer en l'empresa i pels representants sindicals elegits de forma democràtica i lliurement pels treballadors, qualsevol allunyament d'aquest model pot tenir conseqüències més greus i afeblir el moviment sindical allunyar-lo dels treballadors. La resposta adequada a la crisi sindical és reforçar la participació dels treballadors i apropar el protagonisme als seus representants electes.

http://www.usoc.es/files/1005-2120-arxiu/Comunicat%20de%20premsa%20acord%20salarial%202015.pdf