martes, 21 de julio de 2015

PREACORD DEL GRUP GENERAL CABLE

PREACORD DEL GRUP GENERAL CABLE

GENERAL CABLE
El passat divendres 10 de juliol a les 5 h, se signava un preacord en l'ERO de General Cable, aquest acord el signava la majoria de la comissió representativa.
USOC no formava part de la comissió però ha assistit a aquestes negociacions com a convidat amb veu però sense vot, això no ha estat obstacle per plantejar el nostre desacord amb el pla industrial que afectava de manera important a l'ocupació en els centres productius d'Abrera i Manlleu.
USOC ha plantejat la reducció dels treballadors afectats amb l'acomiadament inicialment 289, que s'ha aconseguit reduir-lo en 93 persones. S'ha obert la voluntarietat per reduir as baixes forçoses i s'ha acordat un pla de prejubilacions a partir de 57 anys, també s'ha acordat una indemnització de 45 dies per anys amb un límit de 40 mensualitats i un lineal de 6.000 €.
Els treballadors han de ratificar aquest preacord, fins ara ho han ratificat en tres centres i avui toca a Manlleu, si es confirma la ratificació es signaria el dimarts 14 de juliol.