martes, 4 de octubre de 2016

ACCIÓ FORMATIVA: FORMACIÓ BÀSICA DE DELEGATS/ES: INDEMNITZACIONS I QUITANCES

ACCIÓ FORMATIVA: FORMACIÓ BÀSICA DE DELEGATS/ES: INDEMNITZACIONS I QUITANCES

FORMACIÓ
ACCIÓ FORMATIVA: FORMACIÓ BÀSICA DE DELEGATS/ES:

INDEMNITZACIONS I QUITANCES

El curs es realitzarà el dia 19 d'Octubre de 2016, als locals de la USOC a
C/ SANT PACIÀ, 9 en horari de 9:30 a 13:30 hores.

OBJECTIUS:

- Definir i aclarir els conceptes que intervenen a una quitança

- Conèixer els diferents tipus d'acomiadaments

- Calcular indemnitzacions i quitances.

Ponent: Juan José Delgado (Secretari de Formació, USOC)

- El termini per fer la inscripció comença el dia 16 de setembre i finalitza
el 14 d'octubre.

- Les persones (delegats i delegades) que hagin fet alguna acció formativa a
la USOC, durant el darrer any, no cal que omplin la fitxa d'inscripció,
només caldrà que facilitin el seu nom i cognoms. Si no fos aquest el cas,
s'hauria d'omplir la fitxa adjunta