miércoles, 25 de noviembre de 2015

VALORACIÓ DE L'ACORD INTERPROFESSIONAL DE CATALUNYA

VALORACIÓ DE L'ACORD INTERPROFESSIONAL DE CATALUNYA

VALORACIÓ
L'AIC UN ACORD INNECESSARI I QUE NO APORTA RES DE NOU A LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A CATALUNYA

El proper dia 27 de novembre està previst signar l'Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017, per part dels sindicats CCOO i UGT i de les patronals FOMENT de Treball Nacional i FEPIME, davant aquesta firma la USOC tercer sindicat en representació de Catalunya fa la VALORACIÓ següent:

1.- Aquesta negociació s'ha realitzat amb total opacitat i falta d'informació per part dels negociadors.

2.- És un acord privat sense cap valor jurídic que vol influir i condicionar la negociació col·lectiva a Catalunya.

3.- Respon a una visió patrimonial de la negociació col·lectiva per part dels signants que no són exclusius interlocutors de l'univers de negociadors dels convenis col·lectius en què participen més sindicats i més patronals, que ni tan sols se'ls ha convidat a participar en aquesta negociació. Amb l'acord, volen controlar tota negociació col·lectiva que es realitzi a Catalunya, i intentar excloure altres sindicats i patronals representatius que negocien convenis sectorials i d'empresa.

4.- Considerem que els sindicats signants han efectuat moltes concessions per arribar a un acord en matèria: salarial, ultra activitat dels convenis, flexibilitat, absentisme; que en res afavoreix la posició en les taules negociadores de la representació dels treballadors en rebaixar la posició a concessions que dificultaran assolir bons convenis en el futur.

S'ha acceptat per part sindical el discurs empresarial en aquestes matèries, en canvi els mecanismes de regulació queden pendents a una negociació posterior en els convenis, en conseqüència és un acord descompensat a favor de discurs empresarial.

5.- La USOC, considera que aquest acord pretendre reforçar en realitat el bi-sindicalisme, i és un intent de controlar la negociació col·lectiva davant la pèrdua de representació i d'influència per part d'aquests sindicats, i a més no afegeix cap millora per als interessos dels treballadors en la negociació dels convenis col·lectius.

6.-En definitiva per a la USOC aquests acords no aporten res positiu i seguirem defensant en les meses dels convenis sectorials i d'empresa les nostres propostes sense tenir en compte aquests acords que en res ens obliguen.